Muhammadiyah dan Usaha Pemahaman Al-Qur’an

Usman Usman

Abstract


Untuk dapat mempedomani petunjuk dan tuntunan yang terkandung di dalamnya dalam berbagai perubahan masyarakat dan zaman, kitab suci ini perlu dikaji dan didalami isi kandungannya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi mungkar dan tajdid bersumber kepada al- Quran dan as-Sunnah dan yang bersemboyan “kembali kepada al-Quran dan as--Sunnah”, dengan sendirinya perlu dan dituntut untuk dapat memberikan pemahaman al-Quran melalui tafsir terhadap kandungannya. Usaha penafsiran ini penting artinya bagi Muhammadiyah baik dalam rangka memberikan tuntunan keagamaan kepada warganya maupun dalam rangka menjalankan misi dakwahnya secara keseluruhan dan sebagai kontribusi dalam pengembangan peradaban Indonesia dan pembinaan karakter bangsa.

Keywords


Muhammadiyah; Usaha Pemahaman

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jush.v21i1.728

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  Jurnal Ushuluddin Indexed By:

     

Alamat Redaksi:

 Whatsapp (Direct Chat)

Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Jl. H.R. Soebrantas KM. 15,5 Panam – Pekanbaru

 E-mail: jurnal.ushuluddin@uin-suska.ac.id

ejournal: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludinLisensi Creative Commons
Jurnal Ushuluddin is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

View My Stats