Editorial Team

Ketua Penyunting

 1. Hasbullah Hasbullah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Mitra Bebestari

 1. Syamsuddin Arif, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
 2. Dadang Kahmad, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
 3. Syamsul Bahri Andi Galigo, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam, Brunei Darussalam
 4. Gunawan Adnan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, Indonesia
 5. Ilyas Husti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 6. Rusydi A.M, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
 7. Ramli Abdul Wahid, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
 8. Afrizal Mansur, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 9. Muhammad Khairi Mahyuddin, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru, Negeri Sembilan, Malaysia
 10. Zikri Darussamin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 11. Nawir Yuslem, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
 12. Kurnial Ilahi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 13. Sirajuddin Zar, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
 14. M. Arrafie Abduh, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 15. Suryadi Suryadi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
 16. Alim Roswantoro, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
 17. Lailatul Kadar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 18. Zailani Zailani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Dewan Penyunting

 1. Al Makin, Scopus ID: 38162109000 - http://orcid.org/0000-0001-8274-596X Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
 2. Edi Safri, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
 3. Ummi Sumbulah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
 4. Wilaela Wilaela, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 5. Rosihon Anwar, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
 6. Khairunnas Jamal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 7. Ahmad Khairuddin, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
 8. Agustiar Agustiar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Penyunting

 1. Jani Arni, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Indonesia
 2. Iskandar Arnel, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 3. Ridwan Hasbi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 4. Nurfaizal Nurfaizal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 5. Suryan A Jamrah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 6. Saidul Amin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia