Focus and Scope

Jurnal An-Nida' memuat hasil-hasil penelitian, baik kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Fokus utama An-Nida' adalah:

(a). Pemikiran Islam berkaitan dengan isu-isu kontemporer, Islam moderat, HAM, gender, dan demokrasi.

(b). Integrasi Islam, sains, teknologi dan seni.