Kelemahan-kelemahan dalam Manahij Al-Mufassirin

Jani Rani

Abstract


Dalam sejarah perkembangan tafsir terdapat beberapa manhaj yang digunakan oleh para mufasir, antara lain dari segi sumber penafsiran; yakni tafsîr bi al-ma’tsûr dan tafsîr bi al-ra’yi. Selain itu dari segi materi dan kecenderungan; yakni tafsîr alfiqh, tafsîr al-‘ilmi, tafsir shûfi al-isyari, dan tafsîr al-falsafî. Keberadaan manhaj di atas memberi kemudahan dalam memahami ayat al-Quran, namun keberadaannya dinodai oleh hal-hal yang seharusnya tidak terdapat dalamnya, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dalam menggunakan manhaj tersebut.

Keywords


Manhaj; Kelemahan dan Mufassirin

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.707

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  Jurnal Ushuluddin Indexed By:

     

Alamat Redaksi:

 Whatsapp (Direct Chat)

Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Jl. H.R. Soebrantas KM. 15,5 Panam – Pekanbaru

 E-mail: jurnal.ushuluddin@uin-suska.ac.id

ejournal: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludinLisensi Creative Commons
Jurnal Ushuluddin is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

View My Stats