Editorial Team

Ketua Penyunting ( Editor in Chief )

  1. Hasbullah Hasbullah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Anggota Penyunting ( Associate Editors )

  1. MA, Drs Iskandar Arnel, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
  2. M.Pd, Drs Abu Bakar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Dewan Penyunting ( International Editorial Board )

  1. Dadang Kahmad, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
  2. Dr, MA Gunawan Adnan, Universitas Islam Negeri Arraniri Aceh, Indonesia

Penyunting Pelaksana ( Assistant Editor )

  1. ST. Salam Kurniawan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Administrasi ( Administration )

  1. S.I.Kom Puji Purmana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia