People

Reviewers

kodar kd kodarni, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Padil Padil, (ID Scopus 36680570300 dan ID Sinta 6001899) Universita Riau, Indonesia

Ahmad Izudin, SCOPUS ID (57202765313), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Riset Interest: Kebijakan Sosial, Community Empowerment, Pembangunan Sosial, Indonesia

Rahadiyand Aditya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Riset Interest: Pembangunan Sosial, Indonesia

Busro Busro, SCOPUS ID (57205022652) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Y Rahmat Akbar, ORC ID: https://orcid.org/0000-0002-6798-7159 ID SINTA: 6680506 ID Scopus: 57221757298 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Indonesia

Tantan Hermansah, Dosen tetap FIDKOM-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Masduki Masduki, [SINTA ID: 6021614 & WoS ID AAE-6742-2021] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Toni Hartono, [SINTA ID: 6101209] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Titi Antin, [SINTA ID: 6719638] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia