People

Reviewers

Frank Dhont, [SCOPUS ID: 57247130000] National Cheng Kung University, Taiwan, Province of China

Abdul Azeez Yusuf, [SCOPUS ID: 56751318200] Kampala International University, Uganda

Phyo Win Latt, [SCOPUS ID: 57202920293] National University of Singapore, Singapore

Hassan Shakell Shah, [SCOPUS ID: 57214156584] University of Management and Technology Lahore, Pakistan

Matthew J. Kuiper, [SCOPUS ID:56315631000] Hope College, United States

Akh. Muzakki, [SCOPUS ID: 42962128100] State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Mualimin Mochammad Sahid, [SCOPUS ID: 57202761681] Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia

Sulaeman Sulaeman, [Scopus ID: 57213822853] Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

Yanuar Luqman, [SCOPUS ID: 57211891984] Universitas Diponegoro, Indonesia

Anna Gustina, [SCOPUS ID: 57215935110] [SINTA ID: 6718869] Universitas Lampung, Indonesia

Dr. Nur Hamid, [SINTA ID: 6726971] [SCOPUS ID: 57222560986] Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Abdur Razzaq, [SCOPUS ID: 57200644853] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Nurdin Nurdin, [SCOPUS ID: 57226309092] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Toni Hartono, [SCOPUS ID: 57729879600] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia