KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA MODERN

M. Alpi Syahrin, Jufri hardianto zulfan, Joni Alizon, Musrifah Musrifah, Nuraini Sahu

Abstract


ABSTRAK

Konstelasi agama dan negara menjadi bahan permbincangan yang hangat dikalangan mereka yang berpaham sekularisme, agama dianggap berbeda dengan negara sehingga mesti dipisahkan. Sedangkan sejarah mencatat terkhusus peradaban Islam mencapai puncaknya melalui kedekatan dan ketataan mereka kepada agamanya, dan berbeda dengan apa yang telah dialami oleh Barat dimasa lalunya. Keberadaan agama adalah  menjadi “fitrah’ yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, sehingga mengikat zahir dan bathin seluruh manusia untuk melaksanakannya.


Keywords


Konsep Negara, Politik, Islam

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an Al-Huda

Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah ‘Uzhmah, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Ummul Qura’, Jakarta, 2016

Fathi Osman, “Parameters Of The Islamic State”, Arabia:The Islamic World Review, No. 17, Januari, 1983

Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, 2006

Muhammad al-Buraey dalam Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan Rajawali, Jakarta, 1986

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, Cet-5, 2015

Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Imam As-Suyuti, Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa’uurasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013

Sudirman M. Johan, Hukum Tata Negara Islam, Studi Tentang Teori Imamat Mu’tazilah Menurut Konsepsi Add al- Jabbar Serta Perbandinganya Dengan Teori Imamat Sunni dan Syiah. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995

Sudirman M. Johan, “Reaktualisasi Fiqh Syafi’iyah”, Suska Press, Pekanbaru, 2013

https://Bacasejarahkita. Amar Ma’ruh Nahi Mungkar, blogspot.com, Diakses tanggal 08 Agustus 2018

http://wikipedia.org, Pengertian Zaman Kegelapan, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

http://nasional.sindonews.com, Phobia, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8493

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index By:

       

                                                               

Hukum Islam (Print- ISSN: 1411-8041) and (E-ISSN : 2443-0609)

Published by Faculty of Sharia and Law  State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Mailing Adress: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
H. R. Soebrantas Street, No.155 KM 18, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani
Pekanbaru - Riau, 28293

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.