Taubat Menurut Imam Ahmad Ibnu Qudamah al Maqdisi

Heri Suprapto, Titi Susanti, Zulfadhly Mukhtar

Abstract


Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah ﷻ pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal shalih dan meninggalkan larangan adalah bentuk perbuatan nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabbnya, kembali kepada Allah ﷻ dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah ﷻ. Jadi, bukan sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah ﷻ , maka itu belum dianggap bertaubat yang sesungguhnya. Seseorang dikatakan telah bertaubat jika ia kembali kepada Allah ﷻ dan rasul-Nya serta melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan lisannya, senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah ﷻ berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah ﷻ dan rasul-Nya, dan mengingat siksa neraka yang ancamkan bagi pelaku dosa dan maksiat. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah ﷻ semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia harus senantiasa berdoa kepada Allah ﷻ  dengan penuh harap dan cemas agar Allah ﷻ berkenan menerima taubatnya, menghapuskan seluruh dosa dan kesalahannya serta memasukkannya kedalam kenikmatanan yang abadi yaitu surga-Nya.


Full Text:

PDF (151 - 162)

References


Al Jauziyah, I. Q. (2017/1438 H). Ad Daa’ wa Ad Qawaa’. Kairo Mesir : Dar Alamiyah

Al Maqdisi, A. I. Q. I. (2008) Mukhtashar Minhajul Qashidin. Berut – Libanon : Lidarul Al Kitabi Al ‘Arabi

Al Atsari A. I. (2011/1432H). Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi’i

Ali, A. B. (2019/1440H). Terjemahan Dosa-DosaAyangAMembinasa kan. Jakarta Timur : Darus Sunnah Press

Bukhari, I. (2020/1441H). Shahih Imam Bukhari. Saudi Arabia. Dar Ibnu Jauzi

Cholisho, L. R. N. (2008/1429H). Telaah Hadits Arbain An Nawawi. Surakarta : Ziyad Books

Dawud, A. (2011/1432H). Sunan Abu Dawud. Saudi Arabia : Dar Ibnu Jauzi

Fadhli,B.(2002/1423H). Terjemahan Jami’ul Ulum wal Hikam. Jakarta Timur : Darul Falah

Farid, A. (2008). Bahrur Ra’iq fi Zuhdi war Raqa’iq. Cairo – Egypt : Al Maktabah Taufikiyah

Izzudin, K. (2018/1439H). Terjemahan Mukhtashar Minhajul Qashidin. Jakarta : Darul Haq

Kurniawan, A. (2018). Terjemahan Ad Daa’ wa Ad Qawaa’. Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi’i

Majah, I. (2011/1432H). Sunan Ibnu Majah. Saudi Arabia : Dar Ibnu Jauzi

Muhammad, A. G. (2011/1432H). Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi’i

Muhammad, A. G. (2013/1434H). Terjemahan Syarah Riyadhus Shalihin. Jakarta : Pustaka Imam As Syafi’i

Mujahid, U. (2019/1440H). Terjemahan Kisah-kisah dalan Al Quran. Jakarta : Zam Zam Mata Air Ilmu

Muslim, I. (2016/1437H). Shahih Imam Muslim. Saudi Arabia : Dar Ibnu Jauzy

Nasa’i, I. (2011/1432H). Sunan An Nasa’i. Saudi Arabia : Dar Ibnu Jauzi

Perdana, F. G. (2017/1439H). Terjemahan Bahrur Ra’iq fi Zuhdi war Raqa’iq. Depok Jawa Barat : Pustaka Hazanah Fawaid

Terjemahan Al Quran Al Karim (2015/1436H). Kementerian Agama Republik Indonesia. Depok Jawa Barat : Adwaul Bayan

Tirmidzi, I. (2013/1434H). Sunan Tirmidzi. Mesir : Dar Alamiyah

https://kbbi.web.id/tobat

Majalah As-Sunnah Edisi 02-03/Tahun XX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v20i2.14345

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats