Editorial Team

EDITOR IN CHIEF (KETUA PENYUNTING)

  1. Zailani Zailani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

MANAGING EDITOR (PENYUNTING PELAKSANA)

  1. Mr. Muhammad Marizal, Pascasarjana UIN Suska Riau
  2. Fajril Anwar Ahda, S.Pd, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

EDITORIAL BOARD (DEWAN PENYUNTING)

  1. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Indonesia
  2. Mr. Muhammad Marizal, Pascasarjana UIN Suska Riau
  3. Ismail Suardi Wekke, Ph.D, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Indonesia, Indonesia

INTERNATIONAL ADVISOR BOARD (DEWAN PENYUNTING ANTARBANGSA)

  1. Mr. Muhammad Marizal, Pascasarjana UIN Suska Riau

EDITORIAL OFFICE (ADMINISTRASI)

  1. Fajril Anwar Ahda, S.Pd, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia