Editorial Team

EDITOR IN CHIEF (KETUA PENYUNTING)

  1. Mr. Muhammad Marizal, Pascasarjana UIN Suska Riau, Indonesia

MANAGING EDITOR

  1. Afrizal Mansur, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

EDITORIAL BOARD (DEWAN PENYUNTING)

  1. Zailani Zailani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

REVIEWER (PENINJAU)

  1. Husni Thamrin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
  2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Indonesia
  3. Ismail Suardi Wekke, Ph.D, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Indonesia, Indonesia
  4. Munzir Hitami, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
  5. Azizan Ahmad, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia