Editorial Team

EDITOR IN CHIEF (KETUA PENYUNTING)

  1. Dr. Husni Thamrin, M.Si, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Indonesia

MANAGING EDITOR (PENYUNTING PELAKSANA)

  1. Mr. Muhammad Marizal, Pascasarjana UIN Suska Riau
  2. Fajril Anwar Ahda, S.Pd, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

EDITORIAL BOARD (DEWAN PENYUNTING)

  1. Ismail Suardi Wekke, Ph.D, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Indonesia, Indonesia
  2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Indonesia