PERSEPSI CALON SUAMI ISTERI TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN PADA KANTOR PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DAERAH TAIPING PERAK DARUL RIDZUAN MALAYSIA

siti Zawani Rosli

Abstract


Persepsi calon suami isteri terhadap pelaksanaan kursus pra perkawinan pada Kantor Pentadbiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan masih belum berjalan dengan baik karena tahap penceraian di Perak masih berada ditahap yang tinggi. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para calon suami isteri tentang segala prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan undang-undang perkawinan negeri tempat mereka menetap serta pendalaman pengetahuan perkawinan dalam Islam itu sendiri.

Keywords


Kursus; Taiping; Perkawinan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2688

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


@ FASIH Uin Suska Riau email : jurnal.hukumislam@uin-suska.ac.id

View My Stats

Creative Commons License
Hukum Islam by Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam.

ISJD LIPI MendeleyAcademia Edu