PEMELIHARAAN DIRI: PESAN-PESAN ETIK RAJA ALI HAJI KEPADA PENGUASA

Alimuddin Hassan Palawa

Abstract


Raja Ali Haji meyebutkan bahwa penguasa dan pembesar kejaraan harus menjaga tiga unsur kedirian manusia, yaitu unsur al- jism (jasmani, raga atau fisik), al-nafs (nafsani, jiwa atau psikis), al-rūḥ (rohani, sukma atau spirit). Ketiga unsur ini merupakan satu susunan kesatuan yang tidak dapat dipisah (integral) dan utuh (totalitas) dalam membentukan kedirian manusia. Pertama, dalam pemeliharan rohani Raja Ali Haji menyebutkan penyebab awal terjangkitnya “penyakit” rohani bagi manusia (baca: penguasa dan pembesar kerajaan) dikarenakan “kedatangan beberapa bala’ dan susah atau anwū’ul balā’. Hebatnya lagi, setelah mengidentifikasi secara detail peneyebabnya, Raja Ali Haji juga memberikan solusi dalam mengeleminir, menanggulangi atau dalam mengobati penyakit rohani tersbut.Kedua, Pemeliharan jiwa manusia sedemikian penting, sehingga Raja Ali Haji mengungkap jiwa/hati sebagai “raja” bagi raga manusia. Artinya, kalau hati itu baik pula raganya, sebagaimana kalau raja itu baik akan di rasakan kebaikannya itu oleh masyarakat. Untuk itu, manusia harus senantiasa memelihara dirinya dengan cara menyucikan hatinya (tazkiyah al-Nafs). Dan pada gilirannya manusia yang sudah dan akan selalu menyucian diri akan melahirkan akhlak baik. Pemeliharan diri dikaitakan dengan akhlak yang baik disamakan dengan memeliharan/menjaga nama baik. Ketiga, dalam pemeliharan jasmani/indera-indera ragawi manusia: lidah, mata, telinga, tangan, alat kelamin, kaki dan hati, Raja Ali Haji melakukan dua pendekatan: (i) pendekatan  “indra batini” dan (ii) “indera zahiri”. Untuk pemeliharaan indra batini ia menekankan pendekatan sufistik, misilanya memelihara ketujuh anggota badan itu dari larangan-larangan agama. Untuk pemeliharaan indra zahiri adalah lewat olah raga, menjaga pola makan, waktu tidur yang cukup serta mengatur waktu dalam melakukan hubungan seksual.

Keywords


Raja Ali Haji, Penguasa, al-Jism, al-nafs, al-rū, Indera

Full Text:

PDF

References


Al-Ghazali. (2006). Bidāyah al-Hidāyah Jakarta:Menara.

Ali, Abdullah Yusuf. (2004). The Meaning of theHoly Qur’an, Maryland: Amana

Publications.

Ali Haji, Raja, (1986). Kitab Pengetahuan Bahasa,Pekanbaru: Badan Penelitian dan Pengkajian Melayu Dept. P dan K,

_____________.(1304) Muqaddimah fī al- Intiẓām al-Wazāif al-Mulk Khusūsan ilā Mawlāna wa Ṣāḥibinā Yang Dipertuan Muda Raja Ali al- Mudabbir li al-Bilād al-Riauwiyyah wa Sāir Dāirat, Lingga: Pejabat Kerajan Lingga,

_____________.(1973.). Silsilah Melayu-Bugis, Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

_____________.(1304.) Thamarāt al-Muhimmah, Lingga: Pejabat Kerajaan Lingga.

_____________.(1982.). Tuḥfat al-Nafīs, Transliterasi oleh Inche Munir bin Ali, Singapura: Malaysia Publikasi Ltd., 1965.

_____________, Hadiah Berharga (Tuḥfat al-Nafīs), ed. Virginia Matheson dan Barbara W. Andaya, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

_____________.( 1997). Tuḥfat al-Nafīs Sejarah Melayu Islam, Virginia Matheson ed., Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

_____________.(1982). Tuḥfat al-Nafīs, (ed.Virginia Matheson), Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

_____________. (1998). Tuḥfat al-Nafīs (ed.Virginia Matheson), Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka

_____________.(1983). Syair Siti Sihanah, Pulau Penyengat: Yayasan Kebudayaan Indra Sakti, Koleksi Naskah No. A.

_____________. (1989) Syair Abdul Muluk, Pekanbaru: Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Depdikbud,

Hamka. (1983). Tafsir Al-Azhar, Juz XXIX Jakarta: Pustaka Panjimas.

Sham, Abu Hassan. (1987) “Karya-Karya Yang Berlatarbelakang Islam dari Pengarang Melayu-Johor Sehingga Awal Abad Kedua Puluh”, dalam Tradisi Johor-Riau: Kertas Kerja Hari Sastra1983, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

_____________ . (1993) Puisi-Puisi Raja Ali Haji,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

_____________ . (1995)Syair-syair Melayu Riau,Kuala Lumpur: Perpustakaan Negeri Malaysia.

Ya’qub, Ali Mustafa.( 2008) Hadis-hadis Bermasalah. Jakarta: Pustaka Firdaus.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/sb.v14i1.4361

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

Center for Research and Community Development

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H. R. Soebrantas KM 15,5 ,Tuah Madani, Tampan,

Pekanbaru, Riau 28293

Indexed By:

 

     

      

Statistik Pengunjung