User Profile

Hebe Lime

Bio Statement

Thu hút với chức năng của phần mềm ERP quản lý kế toán cho nhà hàng


Phần mềm ERP quản lý kế toán nhà hàng là phần mềm được thiết kế với những tính năng hấp dẫn đem lại sự hữu ích cho hoạt động quane lý kế toán tại nhà hàng. Vậy những chức năng hấp dẫn đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!


Chức năng của phần mềm ERP quản lý kế toán nhà hàng.


Phần mềm quản lý số lượng nguyên vật liệu, hàng trong kho


Phần mềm quản lý kho erp quản lý số lượng nguyên vật liệu, hàng trong kho, quản lý hàng chuyển bán một cách thường xuyên để nắm bắt kịp thời số lượng . Phần mềm quản lý hàng tự chế là hàng hóa, vật tư phải qua khâu chế biến tại nhà hàng nắm số lượng hàng tự chế một cách chi tiết, cẩn thận của nhà hàng thành các món ăn mới để phục vụ người dùng thường quản lý theo hình thức kiểm kế hằng tháng hoặc thường xuyến nhưng có kết hợp với việc quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo từng món ăn khi xuất kho. Phần mềm ERP quản lý kế toán sẽ giúp kiểm kê các nguyên vật liệu cũng như hàng trong kho một cách chính xác và đầy đủ để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của nhà hàng được ổn định và kinh doanh tốt nhất.

Phần mềm quản lý định mức nguyên vật liệu và tính giá thành sản phẩm


Phần mềm ERP quản lý kế toán tại nhà hàng mang cả chức năng quản lý định mức nguyên vật liệu từ đó tính giá thành cho sản phẩm. Với công việc khá phức tạp này thì nhân viên kế toán của nhà hàng có thể yên tâm bởi phần mềm ERP quản lý kế toán nhà hàng sẽ lập định mức và lưu trữ các phiên bản định mức khác nhau theo thời gian để có thể hoạch định kế hoạch lãi cho từng món ăn sẽ được phần mềm hoạch định và thông báo cho các nhà quản lý nhà hàng. Và những khó khăn trong việc liên kết là lấy số liệu từ các máy bán hàng hay chương trình bán hàng mà không phải nhập lại dữ liệu. Các nhà quản lý của nhà hàng phải tập hợp và xuất nguyên vật liệu một cách nhanh nhất các món ăn được khách hàng đặt trước thì cũng được phần mềm giải quyết trên hệ thống của phần mềm một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm ERP quản lý kế toán tại nhà hàng cũng sẽ xử lý chênh lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách để làm sao có các báo cáo phân tích chi phí, hiệu quả kinh doanh cho lãnh đạo một cách nhanh chóng. Như vậy phần mềm sẽ tập hợp chi phí và tính ra giá thành sản phẩm nhanh và chính xác để phục vụ hoạt động kinh doanh của nhà hàng cũng như làm hài lòng khách hàng khi đến với nhà hàng. Xem thêm tại: https://www.linkedin.com/pulse/phan-mem-quan-ly-erp-gia-re-cho-doanh-nghiep


Phần mềm kiểm soát sai lệch trong nhà hàng


Phần mềm ERP quản lý kế toán tại nhà hàng nắm toàn bộ những số liệu về nguyên vật liệu, tiền mặt,... trong nhà hàng. Như vậy phần mềm sẽ giúp kiểm soát thật tốt những hao hụt không rõ lý do, những khoản thất thoát hay những sai lệch trong quá trình in phiếu và thanh toán cho khách .Và khi sử dụng phần mềm ERP quản lý kế toán cho nhà hàng thì những việc như vậy sẽ do phần mềm quản lý trên hệ thống phần mềm, giảm đi lo lắng thất thoát của nhà quản lý hoặc chủ nhà hàng, giúp nhà hàng hoạt động ổn định và hiệu quả.

Phần mềm báo cáo quản trị đối với nhà hàng


Phần mềm quản lý kho ERP cho doanh nghiệp sẽ cung cấp nhanh cho nhà quản lý các báo cáo quản trị, nhằm phân tích, đánh giá chính xác tình hình về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp. Và phần mềm sẽ giúp nhà quản lý báo cáo hiệu quả kinh doanh theo bộ phận và mặt hàng, đơn hàng, báo cáo chi phí bán hàng,...Từ đó nhà quản trị có thể nắm bắt được hoạt động kinh doanh của nhà hàng đang như thế nào và có đang đem lại hiệu quả hay không để có thể có những chính sách, quyết định hổ trợ hoạt động của nhà hàng được tốt hơn.


Tóm lại phần mềm ERP quản lý kế toán nhà hàng là một phần mềm hổ trợ đắc lực cho các nhà quản trị nhà hàng để nhà hàng có thể hoạt động ổn định và phát triển.