el-Ibtidaiy:Journal of Primary Education

el-Ibtidaiy : Journal of Primary Education (e-ISSN 2615-6121/p-ISSN 2620-3251) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FTK Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun pada bulan April dan Oktober. Selanjutnya jurnal ini terbit dalam dua versi yakni cetak dan online/elektronik.

el-ibtidaiy: Journal of Primary Education merupakan sebuah platform penting dalam perkembangan suatu jejaring pengetahuan yang koheren dan dihormati. 

el-ibtidaiy : Journal of Primary Education mengundang penulis, baik dari kalangan Dosen maupun Luar dosen untuk bisa menyalurkan tulisannya pada Journal of Primary Education.


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2021): el-ibtidaiy

Table of Contents

Articles

Ina Yati, Herlina Herlina, Syarifuddin -
PDF
127-143
ani wahyuni_123, Siti Aulia Hutagalung
PDF
144-151
Assyifa Fauzia, Deswalantri Deswalantri
PDF
152-160
Prasnanda Bunga Rafiza, Yalvema Miaz, Neviyarni suhaili, Fitriana Fitriana
PDF
161-168
Dea Mustika, Nurhayati Nurhayati, Nurhizrah Gistituati, Alwen Bentri
PDF
169-176
Diah Permata Sari, Safrizal Safrizal
PDF
177-188
Jaka Nugraha, Santoso -, Murtono -
PDF
189-200
Ummi Kalsum
PDF
201-208
Ratmiati - -, Sunarti - -
PDF
209-217
nur jani
PDF
218-228